Lahden Seudun Ekonomien stipendi opiskelijoille haettavissa

18.10.2021

Lahden Seudun Ekonomit julistaa haettavaksi stipendin.

Stipendi on suuruudeltaan 500 euroa ja se voidaan myöntää kauppatieteellisen alan yliopisto-opiskelijalle. Hakemuksia arvioidessa huomioidaan yhteys Lahden seutuun / Päijät-Hämeeseen, aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa ja yhteiskunnassa, opintomenestys, opintojen edistyminen sekä stipendin käyttötarkoitus. Stipendin voi saada vain kerran. Stipendiä ei voi saada, mikäli opiskelija on aikaisemmin saanut Lahden Seudun Ekonomien stipendin. 

Stipendinsaajan valintaan vaikuttavat kriteerit:

1. Hakija on kotoisin Lahden seudulta / Päijät-Hämeestä  ja/tai on vaikuttanut opintojensa aikana positiivisesti Lahden seudun / Päijät-Hämeen kehitykseen tai tunnettuuteen

2. Aktiivisuus järjestö- tai yritystoiminnassa Lahden seudun tai Päijät-Hämeen alueella ja/tai aktiivisuus opiskelijajärjestötoiminnassa tai opiskelijoiden edunvalvontatehtävissä 

3. Opintomenestys ja opintojen edistyminen

Perustutkintoa suorittavalla hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 180 opintopistettä. Tässä huomioidaan vain opintorekisteriin merkityt suoritukset ja hyväksytyssä opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Vaihdossa olleella opiskelijalla on oikeus erikseen todistaa opintopisteensä, mikäli ne eivät opiskelijasta riippumattomasta syystä näy yliopiston opintorekisterissä. Opintorekisteriotteen tulee olla virallinen, aikaisintaan 1.9.2021 päivätty ja siinä tulee näkyä kaikki suoritetut kurssit. 

Suoraan maisteritasolle valitut ovat hakukelpoisia suoritettuaan vähintään 54 opintopistettä yliopistoon opiskelijaksi kirjautumisen jälkeen. 

4. Stipendin käyttötarkoitus

Hakuohjeet

Lahden Seudun Ekonomit ry:n myöntämän stipendin hakuaika alkaa maanantaina 18.10.2021 klo 8:00 ja päättyy tiistaina 2.11.2021 klo 18.00. Vapaamuotoinen hakemus (maksimissaan yksi sivu) liitteineen tulee toimittaa Lahden Seudun Ekonomit ry:n puheenjohtajalle Hanna Mäkiselle sähköpostilla osoitteeseen lahdenseudunekonomit@ekonomit.fi määräaikaan mennessä. Hakemukset käsittelee Lahden Seudun Ekonomit ry:n hallitus. Stipendiä ei jaeta, mikäli kriteerit täyttäviä hakijoita ei löydy. Stipendin saajalle lähetetään tieto stipendin myöntämisestä. Hakemuksia ei palauteta.